Dźwignia Finansowa dla Klientów Profesjonalnych

Dźwignia Finansowa dla Klientów Profesjonalnych

Dźwignia Finansowa dla Klientów Profesjonalnych

Maksymalna Dźwignia Finansowa na koncie handlowym Klientów Profesjonalnych wynosi 1:200. Jeżeli dla instrumentu będącego przedmiotem obrotu stosuje się niższy poziom Dźwigni Finansowej, przeważa i obowiązuje niższa Dźwignia Finansowa.

KATEGORIA INSTRUMENTU DŹWIGNIA FINANSOWA
Wymiana Walut (Forex) CFD 1:200
Towary CFD:
• GOLD, silver, OIL
• COFFEE
• Pozostałe Towary

1:200
1:50
1:100
Indeksy CFD: 1:100
Pojedyńcze Akcje CFD 1:10
ETF CFD 1:10
Syntetyczne instrumenty pochodne CFD 1:5
Kryptowaluty CFD 1:2
Pozycje Chronione 1:20

Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i wysoce zaleca się, aby przed rozpoczęciem inwestycji, zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W przypadku ich braku, inwestowanie w kontrakty CFD może nie być dla Ciebie odpowiednie. Pełne Oświadczenie dotyczące ryzyka znajdziesz pod poniższym adresem.

https://www.tradocenter.com/pl/risk-disclaimer/

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Pragniemy poinformować, że FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd z numerem licencji 080/07 działająca pod nazwami handlowymi Tradocenter i ToroInvest e i domini www.tradocenter.com i www.toroinvest.com oraz domenami www.tradocenter.com i www.toroinvest.com, postanowiła dobrowolnie zrezygnować z licencji CIF. Oznacza to, że spółka nie świadczy już usług/działalności inwestycyjnej i/lub nie zawiera żadnych transakcji biznesowych z żadną osobą, ani nie przyjmuje nowych klientów.

Zgodnie z powyższym klienci otrzymali osobiste e-maile z dalszymi informacjami.