Arkusz Produktu I Koszty

Karta produktu TradoCenter i koszty

Opłata za rolowanie na kontraktach CFD

Opłata za rolowanie naliczana jest za każdą pozycję pozostawioną przez noc.Opłata za rolowanie pobierana jest z konta inwestycyjnego o godzinie 00:00 czasu GMT w następującej kolejności:

 

Produkt CFD
Opłata za rolowanie
Waluty0,015% nocnej ekspozycji
Towary0,02% nocnej ekspozycji
Indeksy 0,015% nocnej ekspozycji
Akcje0,05% nocnej ekspozycji
ETFs0,015% nocnej ekspozycji
Syntetyczne instrumenty pochodne
czytaj więcej
Współczynnik dźwigni finansowej x1: 0.015% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x3: 0.018% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x5: 0.030% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x7: 0.042% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x10: 0.060% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowejx15: 0.090% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x20: 0.120% nocnej ekspozycji
Kryptowaluty
0.50% (Klienci Detaliczni) 0.50% (Klienci Pro)

 

Opłata za przeliczenie waluty

Spółka naliczy Opłatę za Konwersję Walutową dla instrumentów denominowanych w walucie innej niż waluta konta Klienta. Opłata ta nie będzie miała zastosowania do par Forex. Opłata zostanie naliczona od Opłat za Finansowanie Overnight (Opłaty za Rollover) dla pozycji pozostawionych otwartych na noc.
Opłata za Konwersję Walutową wynosi 0,7% zrealizowanego zysku i straty netto transakcji, co jest odzwierciedlone w czasie rzeczywistym w niezrealizowanym zysku i stracie netto otwartej pozycji.
Procentowa wysokość Opłaty za Konwersję Waluty może być zmieniana od czasu do czasu.
Przykład:
Twoje konto jest denominowane w EUR, a kurs EUR/USD wynosi 1,1615.
Otwierasz pozycję sprzedaży 100USD Tesla i ponosisz stratę w wysokości -260$ (-223.85€).
Opłata za przewalutowanie = 0,7% straty netto pozycji
-€223.85x 0.7% = -€1.57
Całkowita strata netto = -€ (223.85+ 1.57) = -€ 225.42
Opłata za finansowanie z dnia na dzień = -€37.02
Wielkość transakcji x Cena rynkowa x Opłata za finansowanie z dnia na dzień %.
100 x $860 x 0.05% = $43 (€37.02)
€37.02 x 0.7% = €0.26
Całkowita strata netto = -€ (37.02 + 0.26) = -€37.28

Opłata administracyjna na kontraktach CFD

W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej trzech (3) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty w wysokości 150 EUR, pobieranej kwartalnie.

 

 

FX Spot

Towar spot

Towar

Akcje

Indeksy

Kryptowaluty

ETF

Syntetyczne instrumenty pochodne

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Pragniemy poinformować, że FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd z numerem licencji 080/07 działająca pod nazwami handlowymi Tradocenter i ToroInvest e i domini www.tradocenter.com i www.toroinvest.com oraz domenami www.tradocenter.com i www.toroinvest.com, postanowiła dobrowolnie zrezygnować z licencji CIF. Oznacza to, że spółka nie świadczy już usług/działalności inwestycyjnej i/lub nie zawiera żadnych transakcji biznesowych z żadną osobą, ani nie przyjmuje nowych klientów.

Zgodnie z powyższym klienci otrzymali osobiste e-maile z dalszymi informacjami.