Syntetyczne Instrumenty Pochodne

Syntetyczne Instrumenty Pochodne

Termin “syntetyczny instrument pochodny” odnosi się do instrumentów pochodnych emulujących swoje aktywa bazowe (które mogą być akcjami, towarem, indeksem e.t.c.), ale jednocześnie zmieniających istotne cechy, takie jak metodologia obliczania jego ceny. Metodologia stosowana do ich obliczania ceny jest dokładnie tym, co czyni je tak złożonymi produktami.

Tak jak wszystkie podobne produkty, Syntetyczne Instrumenty Pochodne dają inwestorom możliwość spekulacji na zmianach cen bez konieczności posiadania danego instrumentu finansowego. Są one oparte na kontraktach, co oznacza, że można handlować określoną liczbą kontraktów, a każdy z nich będzie odpowiadał kwocie bazowej danego aktywa.

Przed zawarciem transakcji na syntetycznych instrumentach pochodnych, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje, metodologią, a także scenariuszami wyników, aby lepiej zrozumieć wszystkie rodzaje ryzyka związane z obsługą takich instrumentów pochodnych. Ryzyko, które może się wiązać między innymi z nagłymi i dramatycznymi zmianami ceny aktywów.

Każdy syntetyczny instrument pochodny ma określony współczynnik dźwigni finansowej, którego celem jest odwzorowanie wielokrotności wyników jego aktywów bazowych. Innymi słowy, współczynnik dźwigni jest mnożnikiem, przez który lewarowany indeks zamierza osiągać wyniki w stosunku do indeksu macierzystego.

Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i wysoce zaleca się, aby przed rozpoczęciem inwestycji, zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W przypadku ich braku, inwestowanie w kontrakty CFD może nie być dla Ciebie odpowiednie. Pełne Oświadczenie dotyczące ryzyka znajdziesz pod poniższym adresem.

https://www.tradocenter.com/pl/risk-disclaimer/

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Pragniemy poinformować, że FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd z numerem licencji 080/07 działająca pod nazwami handlowymi Tradocenter i ToroInvest e i domini www.tradocenter.com i www.toroinvest.com oraz domenami www.tradocenter.com i www.toroinvest.com, postanowiła dobrowolnie zrezygnować z licencji CIF. Oznacza to, że spółka nie świadczy już usług/działalności inwestycyjnej i/lub nie zawiera żadnych transakcji biznesowych z żadną osobą, ani nie przyjmuje nowych klientów.

Zgodnie z powyższym klienci otrzymali osobiste e-maile z dalszymi informacjami.