CFD:er

Handla med CFD:er med TradoCenter

Känn spänningen av onlinehandel genom CFD:er och byt priser på olika tillgångar

Vad är en CFD?

CFD är en förkortning för ”Contract For Difference” och är vanligt förekommande vid investering i forex, handelsvaror, index och andelar. CFD:er kallas även för hävstänger och anses vara komplexa och riskfyllda att använda. Det gemensamma mellan alla dessa verktyg är att de hämtar sitt värde från den underliggande tillgången. Det innebär att handlare som använder sig av hävstänger aldrig äger tillgången – istället satsar de sina pengar på tillgångens rörelser på börsen.

Vad är CFD på handelsvaror, index och aktier?

En CFD kan beskrivas som ett kontrakt för handel på skillnader i den underliggande tillgångens värde, från det att kontraktet tecknas till marknadsvärde och fram tills det att det stängs. Om värdet på den underliggande tillgången går upp, kommer köparen att göra en vinst och vice-versa för säljaren. Om värdet går ner, kommer köparen att gå med förlust medan säljaren gör vinst. Tradocenter erbjuder OTC CFD:er som utgör ett privat kontrakt mellan Tradocenter och handlaren.

Vad är Forex?

Forex är en typ av CFD. Forex är en förkortning av ordet ”Foreign exchange” och innebär handel med olika valutor. När du handlar i Forex köper du en valuta och säljer en annan eller vice versa. Principen är densamma som i traditionella marknader och valet att köpa eller sälja Forex baseras på om investeraren tror att valutan kommer försvagas (falla) eller förstärkas (stiga).

Vad innebär Spread? (Handelsvillkor)

Spread är kommissionskostnaden som klienten betalar, vilken i sin tur beror på storleken på det köp som genomförs. Spreaden betalas direkt av klienten i samband med att positionen öppnas, vilket innebär att positionen börjar på minus, motsvarande summan som betalats i kommission. Om klienten öppnar en KÖP-position, genom att klicka på ASK, kommer positionen att öppnas till ASK-värde medan marknadsvärdet kommer motsvara BID-nivån. Samma sak gäller om klienten öppnar en SÄLJ-position genom att klicka på BID, då kommer handeln att öppnas till BID-värde men marknadsvärdet kommer vara på motsvarande ASK-nivå. För att affären ska gå med vinst, måste spreaden/kommissionen först täckas av marknadsvärdet innan affären kan ge någon vinst. I händelse av att klienten väljer att stänga sin position direkt efter att denna öppnats, kommer kostnaden att motsvara spreaden för den positionen. En ”Tradingsimulator” finns tillgänglig på PROfit-plattformen, så snart klienten loggat in på sitt tradingkonto.

Exempel på beräkning av spread gällande valutapar.

KÖP EUR USD 100 000
BID kostnad 1,2000
ASK kostnad 1,2003
Spread: 0,0003
100 000 x 0,0003= 30 USD (Spread beräknas på den variabla valutan, i det här fallet USD)

Exempel på beräkning av Spread på handelsvaror

SÄLJ Crude Oil 1 000 fat
BID pris 50,00
ASK pris 50,06
Spread = 0,06
1000 x 0,06 = 60 USD (Spread beräknas i den variabla valutan, i det här fallet USD)

Exempel på beräkning av Spread för kryptovalutor

BTC USD pris 9 900 $
9 900 x 5 % = 495
Spread= 495 USD

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att komma i kontakt med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan hållas ansvarigt för säkerheten eller sekretessen för all information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive att tredje part får tillgång till konversationer, e-postadresser eller andra personuppgifter. För mer information hänvisar vi till vår ansvarsfriskrivning för tredje part.

Bolaget vill meddela sitt beslut att det från och med den 7 augusti 2022 inte längre kommer att tillhandahålla investeringstjänster.

För ytterligare förtydliganden, vänligen kontakta vår kundtjänst.

OK